Om Effektpoolen

Vi hjälper dig skapa en ny inkomstkälla

Ideén till Effektpoolen kom till för att möta den ökande efterfrågan på gröna energilösningar. Vår idé var att kunna göra det enkelt och lönsamt för fler människor att investera i effektbalansering. Med oss får inte bara Sverige en Grönare energimarknad, du får också en ny intäktskälla.

Effektpoolen ägs av Greenvolt Nordic AB, Nybrokajen 7 Stockholm

I samarbete med Sveriges infrastruktur

Samarbete mellan CheckWatt och Effektpoolen

CheckWatt ansluter ditt batteripack till effektreserven

Genom vårt samarbete med CheckWatt kan vi erbjuda våra kunder möjligheten att tjäna pengar på sina batteripack. CheckWatt har ett virtuellt kraftverk som heter Currently, som består av aggregerade batterilager från individuella ägare. Genom att samla kapaciteten från flera mindre resurser kan Currently agera som en samlad aktör emot Svenska Kraftnät och leverera stödtjänster som frekvensreglering.

Hur det funkar

Från bloggen

Populära artiklar

Fler blogginlägg

En grön investering i Sveriges framtid

Energilagring och effektbalansering är inte bara smarta finansiella investeringar, de är avgörande för Sveriges övergång till grön energi. Effektbalansering genom CheckWatt säkerställer en stabil och pålitlig energiförsörjning samtidigt som vi tar viktiga steg mot dem globala klimatmålen.

Svensk infrastruktur

Energilagring stärker Sveriges elnät och gör det mer motståndskraftigt, vilket är nyckeln till en hållbar framtid.

Grön energi

Genom effektbalansering kan vi maximera användningen av förnybar energi och göra Sverige till en förebild inom hållbarhet.

Anslut existerande batteri

Du som redan har ett batteri beställer en elmätare och ansluter ditt batteri till effektreserven genom våra partners.

Beställ och installera nytt batteri

Du som vill köpa infrastruktur beställer ett färdigt batteripaket som innehåller all utrustning du behöver.