Vanliga frågor

Får jag skattereduktion (60 öre/kwh) av det som batteriet skickar ut på nätet eller den el som används för stödtjänster?

Skattereduktionen handlar om direkt produktion av förnybar el. Däremot kan man göra ett avdrag på såld el ut på elnätet från batteriet för energiskatten (46öre ink.moms) då man endast lagrat energin och inte förbrukat den. Dessa siffror kan man ta ut från EnergyInBalance för att se hur många kWh man såld från solelen och batteriet vardera.

Hur kan ett batterilager hjälpa elnätet?

Batterilager kan avhjälpa lokala problem som flaskhalsar i elnäten men även övergripande problem som frekvensavvikelser. Currently utför frekvensreglering med mycket snabb aktiveringstid, eftersom batterilager har betydligt lägre fördröjning från styrning till effekt än traditionella kraftverk. Batterier lämpar de sig därför perfekt för dessa funktioner.

Hur kommer det sig att jag och min kompis får olika resultat trots att vi har lika stora batterilager?

Två identiska anläggningar kan ha skillnader i det ekonomiska resultatet. Dessa skillnader beror på att det kan vara olika elhandelsbolag (balansansvariga) som är anslutna till dessa batterilager. Dessa kan ha olika intäkter för lika effekt då marknaden sköts genom budgivning samt ha olika avgiftsnivåer.

Hur ofta skickas data till EnergyInBalance?

Data visas med 1 minut upplösning och skickas kontinuerligt varje minut. Vid uppstart kan det dock ta cirka 5 minuter innan nya data syns.

Äldre dataloggers med separat modem skickar data en gång per timme och då är det minutdata från en hel timme som laddas upp.

Hur påverkar stödtjänster via Currently slitaget på mitt batteri?

Stödtjänster innebär generellt litet slitage på batterierna då det handlar om momentan effekt under kortare tid när elnätet behöver det. Jämfört med att cykla batteriet en gång om dagen så medför stödtjänster också en längre livslängd på batteriet.

Jag har fyllt i intresseanmälan men har inte blivit kontaktad ännu, hur kommer det sig?

Vi har en stor inströmning av intresseanmälningar. De som har ett batterilager som är med på vår lista över kompatibla batterilager blir kontaktade i tur och ordning. Har du ett batteri som inte är med på listan så är hoppet inte ute. Vi jobbar kontinuerligt med att integrera nya system. När ett nytt system är integrerat, hör vi av oss till de som har detta system och ännu inte blivit kontaktade.

Jag är intresserad av Currently. Hur tar jag nästa steg?

Oavsett om du redan har ett batteri eller om du funderar på att installera ett så kan du lämna en intresseanmälan. Då kommer vi kontakta dig för att komma vidare. Om du inte vill vänta kan du alltid kontakta din tilltänkta, eller befintliga, installatör och be dem om CheckWatt.

Kan alla vara med och leverera systemtjänster via Currently?

Med CheckWatts virtuella kraftverk Currently så kan alla vara med och bidra oavsett storlek på installation. Mindre resurser, exempelvis batterier, grupperas tillsammans med andra liknande energiresurser för att bilda ett stort virtuellt kraftverk där alla resurserna arbetar tillsammans. Det förutsätter dock att din energiresurs är kompatibel med Currently.

Kan jag själv sälja överskottet från min solcellsproduktion?

Överskottet från din solcellproduktion säljs, precis som vanligt, och du kan följa din försäljning via portalen.

Kan ni styra min elbilsladdare?

Nej. I dagsläget har vi fokus på stationära batterier. När vi utvdigar för elbilsladdning kommer du att hitta informationen på vår hemsida.

Måste jag betala skatt för inkomsterna från Currently?

Om intäkterna överskrider Skatteverkets schablonavdrag (i dagsläget 40 000 per bostad och år) behöver du skatta enligt inkomst av kapital. Du kan ladda ner rapporter från vår portal EnergyInBalance och använda när det är dags att deklarera.

Styr ni batteriet helt och hållet, eller kan jag välja själv när jag vill sälja till elnätet?

CheckWatt tar kontrollen över hela batteriet och ser vi till att optimera driften för att maximera lönsamheten för dig som ägare. Du kan följa driften av din anläggning via EnergyInBalance.

Vad kostar det att använda och ansluta till Currently?

Kostnaden för Currently är prestationsbaserad vilket innebär att CheckWatt tar ut en andel av genererade intäkter. För mer information kan du kontakta oss direkt.

Vad är bindningstiden för hembatterier i Currently?

Vi har ingen bindningstid för villaägare med hembatterier i Currently. Däremot behöver du meddela oss fem arbetsdagar i förväg om du inte vill använda tjänsten längre.

Varför kan man inte använda mitt Huawei system tillsammans med Currently?

Huaweis system är lite för långsamma på att reagera, för att fungera med de mest lönsamma tjänsterna i Currently. Vi jobbar tillsammans med Huawei på att lösa problemet. Förhoppningsvis är det löst snart. Håll utkik på vår lista över kompatibla batterilager. Den uppdateras så snart vi har en lösning.

Vem betalar elen för att ladda mitt batteri när det används för stödtjänster?

All el-energi som laddas in och ut ur batteriet sköts som vanligt genom köpt/såld el av elhandelsbolaget samt elnätsbolaget. När stödtjänster utförs så är dessa kostnader försumbart små i samanhanget.

Vilka elhandelsbolag fungerar med Currently?

Du hittar en lista på kompatibla elhandelsbolag här. Det tillkommer elbolag löpande, så dubbelkolla alltid detta med din installatör när det är dags för installation.

Är mitt batterilager kompatibelt med Currently?

Titta i vår lista över kompatibla batterilager. Om du inte hittar ditt batterilager i listan så kolla snart igen. Vi jobbar kontinuerligt med att integrera fler typer av batterilager och fabrikat.

Felsökning

Det rapporteras inte längre mätvärden i EnergyInBalance. Vad ska jag göra?

Saknade mätvärden beror oftast på problem med internetuppkopplingen. Kontrollera att routern och fastighetens internetuppkoppling fungerar som de ska och prova arnnars att starta om routern.Om internetuppkopplingen fungerar, prova att starta om CheckWatts utrustning. För CheckWatt CM10 kan det göras genom att slå av och på strömmen, t.ex. med hjälp av en säkring. På äldre elcertifikatsmätare kan det göras genom att trycka på den röda knappen som sitter på den ljusgrå dataloggern eller genom att dra ur strömkontakten.Om utrustningen är strömsatt så lyser en grön lampa på CheckWatt CM10. På äldre datalogger ska en röd LED-lampa vara tänd på insidan, och en grön lampa som blinkar med 10 sekunders mellanrum bredvid den röda lampan.Om internetuppkopplingen fungerar, men det inte skickas någon data inom 5 minuter, skicka ett mail till support@checkwatt.se så återkommer vi snarast möjligt. Skicka gärna med bilder och en beskrivning av hur LED-lamporna lyser/blinkar så att vi bättre kan hjälpa er felsöka.

Hur vet jag om min CheckWatt CM10 är igång?

Gå in på denna testsidan. Fyll i CM10:ans serienummer (som står på mätaren eller dess kapsling) och klicka ‘check’. På skärmen visas då den tidpunkt som den senast hade kontakt med vår server. Det samma gäller även för äldre hårdvara.

Individuell Mätning och Debitering (IMD)

Behöver en BRF genomföra en momsregistrering vid införandet av IMD?

I slutet av 2019 kom ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen om att IMD-tjänster kräver momsregistrering. I praktiken momsregistreras endast den del av verksamheten som rör inköp och försäljning av el och/eller vatten. In- och utgående moms kan därmed kvittas. Då föreningens elpris och fasta kostnad sätts så att priset täcker abonnemangskostnad för IMD-systemet och inköp av el så blir det ett nollsummespel. Gör föreningen en vinst, betalas endast moms på vinsten. Hjälp med momsregistrering kan samköras med föreningens ekonomiska förvaltare.

Jag är intresserad av IMD för min BRF eller mina hyresgäster. Hur vet jag vilken utrustning som behövs och vad det kostar?

Fastigheter ser olika ut och har olika förutsättningar för IMD. Därför behöver IMD-system anpassas för varje projekt. CheckWatt kan hjälpa till med kalkyler, ta fram rätt utrustning och hitta en lämplig installatör. Kontakta Erik.Nilsson@checkwatt.se med en beskrivning av fastighetens befintliga elmätare för att få hjälp att hitta en skräddarsydd lösning. En kort beskrivning bör innehålla information om antal elmätare samt om befintliga mätare; grupperade eller uppdelade i olika lokaler.

Som användare av kontrollpanelen för IMD, finns det något jag behöver tänka på gällande hantering av personuppgifter?

Användare av CheckWatts kontrollpanel för IMD har tillgång till privat information om abonnenter som konsumtionsdata för vatten och/eller elektricitet samt personuppgifter. För att korrekt hantera dessa uppgifter rekommenderar CheckWatt att abonnenten skriver på ett medgivande och sekretessavtal. Exempel på medgivande och sekretessavtal finns här.

Vad behöver man tänka på vid införandet av IMD för en hyresgäst?

Om el och/eller vatten sedan tidigare ingår i totalhyran behöver fastighetsägare och hyresgäst komma överens om ny hyra och andra förändrade villkor. Parterna får enas om hur mycket lägre grundhyran ska vara i förhållande till tidigare totalhyra samt vad el och/eller vatten ska kosta.Om hyresgäster har egna elnätsabonnemang beror kravbilden på hur hyresavtalet är upprättat. Vi på CheckWatt rekommenderar dialog med hyresgästen samt godkännande i form av en fullmakt för att säkerställa att allt går rätt till. Fullmakt kan lämnas tillsammans med föranmälan till elnätsbolaget av installatören. Fullmaktsmall finns här.

Vi är en BRF som funderar på att installera IMD. Vilken typ av beslut behöver vi ta för att införa IMD?

Beslutsfattande i en BRF ska i första hand följa föreningens stadgar. Om föreningens stadgar inte säger något annat rekommenderar CheckWatt ett beslut på årsstämman med enkel majoritet (50%). En fastighetsförvaltare är ofta en bra resurs vid juridiska frågor rörande er förening.

Vid införandet av IMD för el ersätts individuella elnätsavtal med ett gemensamt avtal. Vem genomför denna förändring av avtal och hur går det till?

Gemensam uppsägning och tecknande av nytt elnätsavtal utförs av elinstallatören. Processen inleds med att installatören skickar in föranmälan till elnätsbolaget med en beskrivning av planerad förändring. Installatören får därefter ett installationsmedgivande från elnätsbolaget som godkänner förslaget. I samband med installationsmedgivandet genomförs gemensam uppsägning av befintliga elnätsavtal och ett nytt gemensamt avtal tecknas. Därefter har installatören och elnätsbolaget kontinuerlig kontakt för att samordna bytet av elmätare.

Fler frågor?

Kontakta oss via knappen nedan.

Kontakta oss