Blogginlägg

Pressmeddelande från Checkwatt om Skatteverkets felaktiga tolkning av Grön Teknik

Publiserad:  
February 7, 2024

Skatteverkets Ny Tolkning av Grönt Avdrag för Batterier – CheckWatt Utmanar Beslutet

Publicerad av Effektpoolen

I ett pressmeddelande från energitjänsteföretaget CheckWatt diskuteras de senaste förändringarna i Skatteverkets tolkning av villkoren för grönt avdrag för batterisystem i kombination med solceller. CheckWatt, en partner till Effektpoolen, uttrycker sin oro över den nya tolkningen och ser det som felaktigt och kontraproduktivt för energiomställningen.

Bakgrund:

I början av året har Skatteverket lagt till en mening som specifikt säger att om batteriet helt eller delvis används för andra ändamål än att lagra egenproducerad el, uppfylls inte kraven för grönt avdrag. Tidigare har grönt avdrag för energilagring syftat till att öka den årliga andelen egenproducerad elenergi, vanligtvis från solceller. Regelverket har dock inte explicit uteslutit att batteriet kan användas för andra ändamål.

CheckWatts Reaktion:

CheckWatt motsätter sig starkt denna nya tolkning och anser att den inte bara är felaktig utan också motverkar energiomställningen. Dan-Eric Archer, vd för CheckWatt, betonar att batterier med smart styrning är en nyckelkomponent för att snabbt kunna bygga ut förnybar elproduktion. Han påpekar också att investeringar i batterier med smart styrning kan möjliggöra för vanliga hushåll att bidra till klimatnytta.

Argumenten från CheckWatt:

  1. Ökad Användning av Egenproducerad El: CheckWatt hävdar att deras system för smart styrning ökar användningen av egenproducerad el, i enlighet med lagen.
  2. Andra Fördelar av Batterier: Utöver att öka användningen av egen solel kan batterier användas för att kapa effekttoppar, fungera som reservkraft eller laddas vid låga elpriser på natten. Många batterier är även anslutna till virtuella kraftverk som levererar stödtjänster till Svenska kraftnät och därmed bidrar till ett stabilare elnät.
  3. Osäkerhet i Branschen: CheckWatt uttrycker oro över att snabba ändringar utan lagstöd skapar osäkerhet inom branschen och motverkar samtidigt utbyggnaden av solceller.

Vad Nu?

Dan-Eric Archer uttrycker förtroende för att Skatteverket kommer att justera sin skrivning för att vara i linje med lagen. Han betonar dock att eventuella förändringar i avdraget måste genomföras under ordnade former och över en längre tid med förutsebara spelregler för att undvika negativa konsekvenser inom branschen.

Avslutande Tankar:

Grönt avdrag för energilagring är en viktig faktor för att uppmuntra investeringar i förnybar energi och teknologier. Att skapa en balans mellan lagstiftning och incitament för att främja hållbara alternativ är avgörande för att uppnå övergången till en grönare framtid.

Effektpoolen kommer att fortsätta bevaka denna utveckling och hålla våra läsare uppdaterade om eventuella förändringar och justeringar från Skatteverket. För ytterligare information kan ni också kontakta CheckWatt direkt.

För mer information, kontakta:

Om Effektpoolen

Effektpoolen är en partner till CheckWatt och är engagerade i att främja användningen av förnybar energi och hållbara teknologier genom att erbjuda lösningar för smart styrning av energiresurser.

Om CheckWatt

CheckWatt är Sveriges största oberoende aggregator av flexibla energiresurser och arbetar för ett stabilt, förnybart energisystem genom smart styrning av energiresurser som batterilager, solkraft, vindkraft och elbilsladdare.

Intresserad av att tjäna pengar på ditt batterilager?

Anmäl ditt intresse genom att fylla i din mailadress och svara på vårt korta formulär. Vi svarar snabbt med mer info! 

Intresseanmälan skickad!
Något gick fel, ladda om sidan och försök igen