Blogginlägg

Ersättning av stödtjänster, vem bestämmer priset?

Publiserad:  
January 10, 2024

Inledning:

I den komplexa världen av stödtjänster inom elindustrin uppstår frågan: Vem bestämmer egentligen priset för dessa tjänster? Att förstå mekanismerna bakom prissättningen är avgörande, inte bara för leverantörer och entreprenörer utan även för den bredare allmänheten. I den här bloggartikeln kommer vi att förklara de olika aspekterna av ersättning för stödtjänster och hur priset fastställs.

Vem bestämmer priset?

Energiinfrastrukturen är som hjärtat i samhället, och för att hålla det slående behövs olika stödtjänster för att balansera produktion och konsumtion av elektricitet. En central aspekt av dessa tjänster är prissättningen. Men vem är det egentligen som bestämmer priset för dessa stödtjänster? Vill du se hur mycket du kan tänkas tjäna på att vara med och effektbalansera så finns det en bra uträknade här. Vill du läsa mer om ersättningen du kan få och vilken investering du kan tänkas behöva göra så läs mer om det i denna artikel.

Marknadens roll i prissättning

Ersättningen för stödtjänster är i hög grad influerad av marknaden. Ett grundläggande begrepp är att priset bestäms av utbud och efterfrågan. När efterfrågan på stödtjänster ökar, ökar också priset. Samtidigt kan ett överskott av tillgängliga tjänster leda till sänkta priser och därmed är det balansen mellan utbud och efterfrågan som skapar en dynamik vilket i sin tur påverkar prissättningen.

"Pay-as-Bid" för FCR-produkter

För Frequency Containment Reserve (FCR)-produkter tillämpas för närvarande en prissättningsmetod som kallas "Pay-as-Bid." Det innebär att bud prissätts enligt det angivna priset vid budgivning. Leverantörer har möjlighet att specificera det pris de är villiga att acceptera, och det är detta pris som styr den faktiska ersättningen.

"Marginalprissättning" för aFRR och mFRR:

Automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) och manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) prissätts enligt "marginalprissättning". Detta innebär att ersättningen baseras på det högsta avropade budets marginalpris i upphandlingen. Denna metod skapar incitament för leverantörer att optimera sina bud för att få en mer fördelaktig ersättning.

Rollen som balansansvariga aktörer

En central roll i processen spelas av de balansansvariga aktörerna. Dessa aktörer fungerar som mellanhänder mellan leverantörer och Svenska kraftnät. Det är de balansansvariga som tecknar avtal med Svenska kraftnät och bestämmer vilka volymer som faktiskt budas in på marknaderna.

Transparens och historiska priser

För att skapa öppenhet och underlätta förståelsen för prissättningen tillhandahåller Svenska kraftnät historiska avropade volymer och priser genom stödsystemet Mimer. Detta ger intressenter insikt i hur prissättningen har varierat över tiden och hjälper till att skapa förståelse för marknadens dynamik.

Framtida förändringar

Förändring är konstant inom energibranschen och det inkluderar också prissättningsmetoderna för stödtjänster. Enligt planerna kommer FCR under 2024 att övergå från "Pay-as-Bid" till "marginalprissättning". Detta kan påverka hur leverantörer strategiskt planerar och erbjuder sina resurser på marknaden.

Effektpoolen kan erbjuda en komplett lösning

Ersättningen för stödtjänster är ett resultat av marknadskrafter, budgivning och de balansansvariga aktörernas beslut. Att förstå dessa dynamiker ger oss en inblick i det som händer bakom kulisserna varje gång vi använder elektricitet. Med ständiga förändringar och framsteg inom energisektorn kommer prissättningen för stödtjänster att förbli en central faktor för att säkerställa en pålitlig och effektiv elförsörjning. Effekpoolen kan hjälpa dig att koppla upp dig mot Checkwatt och vara med och effektbalansera elnätet och samtidigt få ersättning för att du lånar ut din batterianläggning.

Intresserad av att tjäna pengar på ditt batterilager?

Anmäl ditt intresse genom att fylla i din mailadress och svara på vårt korta formulär. Vi svarar snabbt med mer info! 

Intresseanmälan skickad!
Något gick fel, ladda om sidan och försök igen